オランダ語 独学のすゝめ

オランダ語は独学で習得出来る。情報さえあれば。

【勉強教材】オランダ語のニュース解説〜労働組合について part.3〜

スポンサーリンク


スポンサーリンク


f:id:tatsuki_11_13:20180404015606p:plain

 


Vakbonden hebben het moeilijk, Jumbo profiteert - RTL Z NIEUWS

 

2分14秒〜2分20秒

・本文

Dat is een gemiste kans, want het is een kwetsbare groep, die bang is om zich uit te spreken.

Voor hentien andere.

・訳

それが失われたチャンスです。なぜなら、これは自身のことを10人の他人に話すことを恐れている、問題のあるグループだからです。

 

・解説

Missenは、欠けている、ミスする、という意味です。

英語のI miss youのような使い方もできます。

 

 

2分20秒〜2分38秒

・本文

Er is nog een generatiekloof.

De oudere werknemer groeide op tijdens de verzuiling, met een stevige WIJ-gedachte op de achtergrond.

Nu viert het individualisme hoogtij. Een dertiger mij vertelde.

Ik wil wel een contract, maar het interesseert me niet of jij er ook een krijgt.

・訳

まだ、ジェネレーションギャップがあります。

高齢な労働者は縦割り構造の時代で育って、強い“私たち思考“が背景にあります。

現在は個人主義の最盛期が来ています。ある30代の人が私に教えてくれました。

私は契約が欲しいですが、あなたもそれを得るかどうかは私には興味はありません。

 

・解説

Kloofは割れ目や裂け目という意味です。klievenまたはkluivenの過去分詞形でもあって、klievenは割ける、kluivenはかじる、しゃぶるという意味です。

なので、gereatiekloofはジェネレーションギャップです。

 

興味があるという表現はいくつかあります。

動詞Interesserenを使う場合は、興味を持たせるという意味で、Het boek interesseert mijまたは、ik intereseer me voor de boek.という風になります。

逆に、geïnteresseerd in zijn.という慣用句を使ってIk ben geïnteresseerd in het boek.

形容詞interessantもあり、het boek is interessantと言うこともできます。

 

 

2分38秒〜2分52秒

・本文

Het is duidelijk: dit soort beelden, in mijn jeugd nog heel normaal, maar dat komt niet meer terug.

De bond krijgt de massa niet meer op de been.

En daarmee is het meteen een krachtigste wepen, de stok achter de deur ook weg.

De bond staat met lege handen.

・訳

明らかな事は、私の子供の頃は普通だったこういった写真。これはもう帰ってこない事です。

組合は大部分を支えにできません。

なので、これは圧力をも取り去る強力な武器です。

組合は手ぶらの状態です。(何もできません。)

 

 

・解説

De stok achter de deurは圧力、威力と言う意味の慣用句です。

 

Op de beenは支えになる、支援していると言う意味になります。

 

Met de lege handenは空の手で、手ぶらでと言う意味です。

 

 

2分52秒〜3分2秒

・本文

Is dat erg?

Misschien is de vakbond wel een dinosaurus, iets dat de jonge flexibele zzp’er van dit moment helemaal niet nodig heeft.

・訳

ひどいですか?

たぶん、労働組合は恐竜みたいな、現在の若い柔軟なフリーランサーは全く必要ないものなのかもしれません。

 

・解説

特になし

 

 

3分2秒〜3分17秒

・本文

Laten we dan nog even inzoomen op de situatie bij Jumbo waar dus 3000 mensen moeten beslissen wat ze willen.

De FNV streed bij Jumbo voor een cao met daarin een loonsverhoging van 2.5 procent.

Maar de boel liep stuk, de bond verdween van het toneel.

・訳

それでは一度、3000人が何が欲しいか決めなければならないJumboの状況に注目してみましょう。

オランダ労働組合連合は2.5%の給料アップを含んだ労働協定のためにJumboと闘いました。

しかし、全てが失敗に終わり、組合は舞台から姿を消しました。

 

・解説

FNVはfederatie Nederlandse vakbeweginngで、federatieは連合、vakbewegingは組合運動と言う意味です。

 

Strijdenは、strijden voorで〜のために戦う、Strijden tegenで〜に対して戦う、Strijden metは〜と対立して戦うと言う意味になります。

 

 

3分17秒〜3分32秒

・本文

In de AVR die nu op tafel ligt, het voorstel van de directive en OR krijgen ze een loonsverhoging van 1.5%.

In 2018: 1%, in 2019: 1.5%.

Het is een aanbod dat voor vijf jaar wordt vastgelegd.

De loonsverhoging is lager dan economische groei en de inflatie.

・訳

議論になっているAVRでは、ディレクターや経営顧問の提案で、彼らは1.5%の給料アップを得ました。

2018年は1%、2019年は1.5%です。

これは5年間固定された申出です。

この給料アップは経済成長とインフラより低いです。

 

・解説

Op de tafel liggenは議論に上がるという意味です。Ter tafel liggenでも同じ意味になります。

 

Aanbodはaanbiedenから来ていますが、vraag en aanbodで需要と供給になります。ここでは、申出という意味になるでしょう。

Aanbiedenは申し出る、贈る、提出するという意味になります。

 

 

3分32秒〜3分42秒

・本文

Toch bestaat de kans dat het Jumbo personeel overstag gaat aanwezig.

Want nu de vankbond buitenspel staat is het enige alternatief de algemene supermarkt-cao en die is nog slechter.

・訳

Jumboの従業員が方針を変えて参加するチャンスはまだある。

なぜなら、労働組合の衰退状態は一般のスーパーのまだ幾分悪い労働協定の唯一の代役にだから。

 

・解説

特になし

 

 

3分42秒〜3分56秒

・本文

De arbeidsvoorwaardenregeling: afspraken tussen de directive en de OR.

Het klinkt zo logisch.

Niemand weet tenslotte beter wat er speelt op de vloer dan de OR, de gekozen vertegenwoordiging van het personeel.

・訳

ディレクターと経営顧問間の面会の労働条件規約。

これはロジックに聞こえます。

現場で起こっていることを誰も従業員の選ばれた代表である経営顧問より知らない。

 

・解説

Spelenは遊ぶ以外にも演じるや弄ぶ、などや、「実際に起こっている」とも訳すことができます。

 

 

3分56秒〜最後

・本文

Wat over het hoofd wordt gezien is de scheve machtsverhouding.

Aan deze onderhandelingstafel wint de directie altijd.

Want laten we eerlijk zijn als puntjes bij plaatje komt, ook al wordt je uitgekleed waar je bij staat.

Hoe hard blaf jij dan naar de baas?

・訳

幹部が見ている事は曲がった権力保持です。

交渉の場ではいつもディレクターが勝ちます。

なぜなら、私たちはいざという時には正直にさせられます。また、あなたはそこに来た時からすでに衣を脱がされています。

そこから、あなたはどれだけ強く上司に向かって噛み付くことができますか?

 

・解説

Als puntjes bij plaatje komtはいざという時にはという意味になります。

 

Verhoudingは割合や関係性という意味があり、machtsverhoudingでは権力の均衡という意味になります。

 

Onderhandelingは交渉という意味になり、onderhandelingstafelでは交渉机つまり交渉の場という意味になります。

Copyright©️2018 オランダ語独学のすゝめ All rights reserved.