オランダ語 独学のすゝめ

オランダ語は独学で習得出来る。情報さえあれば。

NT2 voorbereidexamen解説〜2009/lezen・大問4〜

スポンサーリンク


スポンサーリンク


f:id:tatsuki_11_13:20180411221940p:plain

Voorbeeldexamens Programma II 2009 - Staatsexamens Nt2

こちらからダウンロードできる、NT2-2(2009)のリーディングの過去問の解説です。

このページは大問4のみの解説です。

 

HOUD DE SPIEREN GOED OP LENGTE door ADWIN HOOGEVEEN

Een lang aanhoudende blessure is vervelend voor zowel een recreatief sporter als een topsporter. Bekende sporters als Ellen van Langen en Richard Krajicek kunnen hierover meepraten. Met name in de atletiek betekent een langere blessure vaak het einde van een carrière. Officieel heet een blessure chronisch als ze meer dan zes weken het sporten belemmert. Een chronische blessure is vaak blijvend zodat een sporter zijn sport moet staken of een andere sport moet zoeken. Het betreft meestal een blessure door overbelasting en niet zozeer door een ongeval zoals dat vaak tijdens spelsporten plaatsvindt.

 

・訳

筋肉を適度な長さに保つ。著:Adwin Hoogeveen

長期間続く怪我は、レクリエーションスポーツ選手にもトップ選手にとってもうんざりするものです。Ellen van LangenとRichard Krajicekのような有名なスポーツ選手はこれについてよく理解している。この選手の名前はキャリアの最後でのしばしばあった長期の怪我を意味します。

正式には6週間以上スポーツが出来ない怪我は慢性と呼びます。慢性の怪我は、その選手が彼のスポーツを引退するか、違うスポーツを探さなければならないほどにしばしば長引きます。多くはオーバートレーニングが怪我に関係し、スポーツのプレーによく起こるような事故によるものは多くありません。

 

・解説

Aanhoudenは保ち続ける、逮捕する、差し押さえるなどの意味があります。

 

Zowel A als B、ではAもBもという意味になります。Zowel自体には〜もまた同じという意味があります。

 

Meepratenは話し合いに参加するという意味と、〜についてよく知っているという意味があります。

 

Belemmerenは阻害されるという意味です。

 

Stakenは中止するという意味の動詞ですが、stekenの複数過去形(steken-stak(staken)-gestoken)もstakenです。

Stekenは突き刺す、行き詰まる、(心が)傷つくという意味があります。

 

Zozeerは大いに、ある程度な、という意味があります。

 

 

Met name de pezen van spieren zijn verantwoordelijk voor veel chronisch blessureleed. De pezen worden matig doorbloed in tegenstelling tot de spieren die aan de pees trekken. De spieren passen zich snel aan door training en worden snel sterker en groter. De trekkracht van de pees kan de toename van de spierkracht niet snel genoeg volgen met als gevolg dat de belasting de belastbaarheid overtreft.

Er moet dus een evenwicht zijn tussen belasting en belastbaarheid. Bij een topsporter wordt dit evenwicht vaak verstoord door een extreme belasting. Overbelasting treedt dan ook snel op. Dit lijdt tot een ontstekingsreactie. De aangedane structuur wordt pijnlijk en zwelt wat op. Het probleem in dit stadium is dat de sporter met een goede warming-up als het ware door de pijn heen kan lopen.

 

・訳

筋肉の腱には特に慢性の怪我の責任がある。腱を引っ張る筋肉とは対照的に、腱はわずかな血が流れています。筋肉はすぐにトレーニングによって適応し、すぐにより強く、より大きくなります。腱の牽引力は、負荷が負荷の許容範囲を上回る影響で筋力の上昇にすぐに十分に対応できません。

なので、負荷と負荷の許容範囲が均衡でなければなりません。トップスポーツ選手ではこの均衡が過度な負荷によってよく阻害されます。過負荷はそこでもすぐに影響を及ぼします。それは炎症反応を引き起こします。影響を受けた組織は痛み、腫れます。この段階での問題は、適切ないいウォーミングアップをした選手は痛みをなくすことができます。

 

・解説

Met nameは、nameはnaamと同じ名前という意味ですが、met nameでは特にという意味になります。

 

Verantwoordelijk voor~ zijnは〜に対して責任がある、関係しているという意味になります。

 

Matigはある程度、大いに、という意味になります。これは頻度よりも量に対する表現として用いられます。

 

In tegenstelling tot〜で〜とは対照的に、〜とは反対にという意味になります。

 

Trekken aan〜は〜を引っ張るです。〜に向かって引っ張るというような気がしますが、そうではありません。

 

Toenameは増加で、動詞toenamenの増加するの名詞形です。

 

Overtreffenは〜を上回るという意味です。Treffenは関係する、命中する、感動させる、運がいいという意味があります。

 

Optredenは演じる、行動する、パフォーマンスするという意味があります。

Tredenは踏みつける、歩く、踏み込む・踏み入るという意味があり、opがつくと意味が大きく変わります。

 

Aangedaanは影響された、感動させられた、などの意味があります。

Aandoenから来ていますが、aandoenは服を身につける、引き起こす、感動させる、立ち寄る、明かりをつけるなどの意味があります。

 

Zwellenもopzwellenも怪我によって腫れ上がるという意味があります、これに加えてzwellenはかさを増すという意味があり、opzwellenは感情で胸がいっぱいになるという意味があります。

 

Heen loop! は出て行け!という罵倒の言葉としてよく使われます。ここではheen kunnen lopenなので罵倒はしていませんが、痛みがどこかへ行くというニュアンスになります。

 

 

De pijn trekt in de loop van de training weg. Na afloop en met name de volgende ochtend voelt hij de blessure echter des te meer. De sporter kan zodoende lange tijd door de pijn heen lopen. Heel langzaam ontstaan er door de chronische ontsteking beschadigingen in het weefsel. De weg terug naar (volledige) genezing wordt moeilijker en soms onmogelijk. In een later stadium ontstaan blijvende beschadigingen. Een kleine structurele beschadiging in bijvoorbeeld een achillespees zal altijd een zwakke plek blijven.

・訳

痛みはトレーニングの経過とともになくなっていきます。しかし、終了後、特に翌朝には怪我がひどく感じます。選手はそのような長い時間で痛みを緩和できます。慢性の炎症よる組織での損傷はとてもゆっくりと起こります。(完全な)治癒への方法はより難しくなり、時には不可能になります。末期の段階では維持される損傷が起こります。例えば、アキレス腱での小さな組織の損傷は常に弱い部分に残りがちです。

 

・解説

Desは、よりいっそう、といういみになります。Hoe 比較級A、des te 比較級Bで、よりAだと、よりいっそうBになるという表現になります。

Desは昔のオランダ語で冠詞の格変化として用いられていたようですが、現在では一部の慣用句でのみ用いられます。Der・Terも然りです。

 

Zodoendeはそうすることによってという意味です。Daarvoorと似たような意味です。

 

Weefselは織物という意味と、生物の組織という意味があります。ここでは腱という組織という方で用いられています。

Weefselはwevenという織るという動詞から来ています。

 

 

Iedere sporter, jong en oud, top of recreant kan een dergelijke blessure oplopen. Vaak vraagt een patiënt hoe het mogelijk is dat hij nu juist een blessure heeft terwijl hij al vijtien jaar op dezelfde manier probleemloos heeft gesport. Soms is er echter geen aanwijsbare oorzaak en zit het probleem wellicht in een natuurlijk verouderingsproces. Belangrijke andere aspecten bij het ontstaan van een chronische blessure zijn een verkeerde belasting, korte spieren of nieuw materiaal.

・訳

若い、歳をとった、トップレベル、レクリエーションレベル、どんな選手も同じような怪我をします。患者は時々、15年間も同じ方法で問題なくプレーしていたが、今怪我をするのはどうして起こるのかと聞きます。しかしながら、時には指摘できる原因がなく、問題は場合によっては自然な老化にあることがあります。慢性の怪我の発生における、他の大事な観点は間違った負荷、短い筋肉、または新たな道具です。

 

・解説

Recreantはレクリエーションをする人です。Recreatieでレクリエーション、recreatiefでレクリエーションなといういみです。

 

Hoe het mogeljk isはそれがどう可能なのか、という意味です。Hoe mogelijk het isならどれくらいそれが可能かという意味になります。

 

Aanwijzenは指摘する、指名する、割り当てるという意味です。なので、aanwijzbaarは指摘できるという意味になります。

Wijzenは指摘するという意味に加えて、宣告するという意味があります。

 

Wellichtは時によっては、場合によっては、という意味です。似ている単語でweliswaarがありますが、これは確かに、いかにも、なるほどといった意味です。

 

 

De behandeling van een chronische blessure richt zich dan ook op meerdere punten. De training moet worden verminderd, het materiaal moet worden aangepast en de techniek moet worden geanalyseerd. Een belangrijk punt bij de behandeling is dat de sporter zich bewust wordt van het feit dat het wel eens heel lang kan duren eer er van herstel sprake is.

・訳

慢性の怪我の対処では多くの修正点に集中しなければなりません。トレーニングは減らされなければならず、道具は適切にされなければならず、テクニックは分析されなければなりません。対処における重要な点は、回復という話になるまでに、これが時には非常に長引く事実を選手が認識することです。

 

・解説

Richtenは、どこか決まったところに向かう、向けるという意味です。

また、richten zichでは他の意味にもなり、richten zich naar〜で〜に従う・のっとるという意味になり、richten zich op〜では〜に集中する、richten zich tot〜では〜申し入れる、という意味になります。

 

Eerは名詞では栄誉という意味になりますが、副詞や接続詞としては、以前からというeerderと同じ意味になります。

 

Er is sprake van〜で〜という話になる、〜という段階になる、という意味になります。

 

 

Sporters die een diagnose niet accepteren, blijven geloven in een snelle genezing en consulteren soms diverse artsen in de hoop dat die andere arts de oplossing klaar heeft. Een chronische blessure is echter voor iedere arts moeilijk snel te genezen, terwijl dit wel door de atleet verwacht wordt. De beoordeling van een arts wordt dan ook afgemeten aan het resultaat.

・訳

診断を受け入れられない選手は早い回復を信じ続けて、時には他の医者が解決策を持っている希望にかけていくつかの医者に相談します。しかしながら、慢性の怪我はアスリートによって期待されていても、どの医者にとってもすぐに回復させることは難しいものです。医者の判断は結果から評価されたものです。

 

・解説

Klaarhebbenは準備ができているという意味の分離動詞です。形容詞または副詞としてのklaarにはzijnが基本的にはついて、ik ben klaarで私は準備ができているとなります。また、終了したという風にも使います。

ですが、klaarhebbenは準備ができていると意味で、ik heb altijd klaarのように常に準備ができているというように、いつでも対応できるというようなニュアンスが含まれます。

形容詞のklaarは準備ができた以外にも、明白は、澄んだ、混じり気のないという意味でも使われます。

 

Afmetenは測量するという意味以外にも、評価するという意味が含まれます。Metenではサイズを測るという意味になり、評価するという意味ではあまり使われません。

Afmeten aan〜で、〜で評価するという意味になります。

 

 

Zoals dat geldt voor meerdere aandoeningen, is voorkomen beter dan genezen. Zorg voor een rustig begin van de training. Bezuinig niet op materiaal en koop goed passende sportschoenen, schaatsen en ander materiaal. Vergroot niet binnen korte tijd je sportactiviteiten en zorg dat je je spieren en pezen goed op lengte houdt door ze dagelijks te rekken.

Belangrijke tekenen om gas terug te nemen zijn pijn in gewrichten en pezen in de ochtend, gezwollen pezen, krakende pezen en warme gewrichten.

 

・訳

多くの変調に効果的なように、予防は治療よりも効果的です。トレーニングをゆっくりと始めるように注意すること、道具をケチらないこと、よく合ったスポーツシューズ、スケートシューズ、その他の道具を買うこと。短い時間の間にスポーツの活動を増やさないこと、筋肉と腱を毎日ストレッチすることでいい長さに保つこと。

良くして行くための重要な兆候は朝の関節と腱の痛み、腫れた腱、マッサージされた腱と暖かい関節です。

 

・解説

Aandoeningは感情や軽い病気・災難という意味です。

 

Voorkomenは予期する、前に出る、出現するという意味ですが、ここでは名詞の外観、予防、予期という意味で使われています。

 

Zorgen voor〜は〜を世話する、〜を気にかける、〜を引き起こすという意味になります。

 

Tekenは兆候、印、ジェスチャーなどの意味があります。

ジェスチャーにはgevaarも使えます。

 

Gas terugnemenは車などで速度を落とすという意味になります。ここでは、より良くするという意味で使われていると考えられます。

 

Krakenはパキッと音を鳴らすという意味です。

マッサージでパキッと関節を鳴らすものがあるのですが、そのストレッチをした腱をkrakende pezenと呼ぶようです。

Copyright©️2018 オランダ語独学のすゝめ All rights reserved.